Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Blija 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 januari 2022, nr. WJZ/21336317, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Blija (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Blija 2022)

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Blija 2022 (PDF | 10 pagina's | 220 kB)