Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Nieuwerbrug 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 januari 2022, nr. WJZ/22015866, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Nieuwerbrug.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Nieuwerbrug 2022 (PDF | 10 pagina's | 205 kB)