Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Grootschermer 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 januari 2022, nr. WJZ/ 22027115 , houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Grootschermer

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Grootschermer 2022 (PDF | 11 pagina's | 244 kB)