Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Willemstad 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 januari 2022, nr. WJZ/ 22027118 , houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Willemstad

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Willemstad 2022 (PDF | 12 pagina's | 243 kB)