Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Woltersum II 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 februari 2022, nr. WJZ/22072164, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Woltersum II.