Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Hedel 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 maart 2022, nr. WJZ/22084736, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Hedel

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Hedel 2022 (PDF | 10 pagina's | 227 kB)