Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Hierden IV 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 juni 2022, nr. WJZ/22243219, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Hierden IV (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Hierden IV 2022)

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Hierden IV 2022 (PDF | 11 pagina's | 249 kB)