Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Tzum 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 juni 2022, nr. WJZ/22260781, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Tzum.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Tzum 2022 (PDF | 11 pagina's | 186 kB)