Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Biddinghuizen II 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 juni 2022, nr. WJZ/22263147, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Biddinghuizen II

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Biddinghuizen II 2022 (PDF | 10 pagina's | 265 kB)