Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Watergang 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 juli 2022, nr. WJZ/22296722, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Watergang.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene  vogelgriep Watergang 2022 (PDF | 10 pagina's | 248 kB)