Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Dalfsen II 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 31 juli 2022, nr. WJZ/22375871, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Dalfsen.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Dalfsen II 2022 (PDF | 12 pagina's | 185 kB)