Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Barneveld III 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 september 2022, nr. WJZ/22450117, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Barneveld III (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Barneveld III 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Barneveld III 2022 (PDF | 12 pagina's | 223 kB)