Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Hebelermeer 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 september 2022, nr. WJZ/22453124, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Hebelermeer.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Hebelermeer 2022 (PDF | 10 pagina's | 193 kB)