Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Laar 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 september 2022, nr. WJZ/22457291, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Laar. 

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Laar 2022 (PDF | 10 pagina's | 269 kB)