Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Tjerkgaast 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 september 2022, nr. WJZ/22476352, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Tjerkgaast. 

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Tjerkgaast 2022 (PDF | 10 pagina's | 170 kB)