Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Schuinesloot 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 september 2022, nr. WJZ/ 22479528 , houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Schuinesloot.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Schuinesloot 2022 (PDF | 13 pagina's | 270 kB)