Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Schuinesloot 2022 in verband met het instellen van een corridor

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 september 2022, nr. WJZ/ 22479674 , tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Schuinesloot 2022 in verband met het instellen van een corridor.

Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Schuinesloot 2022 in verband met het instellen van een corridor (PDF | 3 pagina's | 88 kB)