Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Geesteren 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 september 2022, nr. WJZ/22485069, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Geesteren.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Geesteren 2022 (PDF | 11 pagina's | 261 kB)