Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Wildervank 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 september 2022, nr. WJZ/22501306, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Wildervank.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Wildervank 2022 (PDF | 10 pagina's | 270 kB)