Regeling maatregelen bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Sint-Laureins III 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 september 2022, nr. WJZ/22503869, houdende specifieke maatregelen in de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Sint-Laureins III

Regeling maatregelen bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Sint-Laureins III 2022 (PDF | 9 pagina's | 132 kB)