Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Bodegraven 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 oktober 2022, nr. WJZ/22514154, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Bodegraven.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Bodegraven 2022 (PDF | 11 pagina's | 267 kB)