Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Blija III 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 oktober 2022, nr. WJZ/22518348, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Blija III

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Blija III 2022 (PDF | 10 pagina's | 249 kB)