Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Heythuysen 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 oktober 2022, nr. WJZ/22523675, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Heythuysen (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Heythuysen 2022). 

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Heythuysen 2022 (PDF | 12 pagina's | 215 kB)