Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Minderhout 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 oktober 2022, nr. WJZ/22525709, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Minderhout.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Minderhout 2022 (PDF | 10 pagina's | 210 kB)