Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Koudum 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van, nr. WJZ/ 22555879 , houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Koudum.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Koudum 2022 (PDF | 13 pagina's | 212 kB)