Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Loo 2023

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 januari 2023, nr. WJZ/25777275, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Loo (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Loo 2023).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Loo 2023 (PDF | 12 pagina's | 234 kB)