Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Rozenburg 2023

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 februari 2023, nr. WJZ/ 26348868 , houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Rozenburg.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Rozenburg 2023 (PDF | 12 pagina's | 339 kB)