Protocol rechtsbescherming Caribische Landen van het Koninkrijk

Protocol op grond van artikel 38, 1e lid, van het Statuut voor het geval dat artikel 9, 3e lid, onderlinge regeling samenwerking hervormingen volgens de Nederlandse rechter geen rechtsbescherming biedt aan de Caribische Landen van het Koninkrijk.

Protocol rechtsbescherming Caribische Landen van het Koninkrijk (PDF) | 1 pagina | (67,0 KB)