Werkwijzereglement Sint Maarten

Bijlage C als bedoeld in artikel 4, 5e lid, van de onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen van 4 april 2023, ter beschrijving van de werkwijze bij de uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Sint Maarten.

Werkwijzereglement Sint Maarten (PDF) | 6 pagina’s | (172,0 KB)