Regeling aanpassen landelijke maatregelen vogelgriep

Regeling van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege gedeeltelijke intrekking van de ophok- en afschermplicht, een aanpassing van het verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen en een aanpassing van de voorwaarden voor vervoer van eenden en kalkoenen naar een slachthuis.

Regeling aanpassen landelijke maatregelen vogelgriep