Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Renswoude 2023

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 november 2023, nr. WJZ/40766793, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Renswoude