Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Renswoude 2023

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 november 2023, nr. WJZ/34253548, tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Renswoude 2023.