Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Middelie 2023

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 november 2023, nr. WJZ/40796029, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Middelie.