Regeling tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege aanpassing van de ophok- en afschermplicht

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 maart 2024, nr. WJZ/ 46081501, tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege aanpassing van de ophok- en afschermplicht.

Regeling tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege aanpassing van de ophok- en afschermplicht