Handreiking markt en overheid

De handreiking markt en overheid beoogt helderheid te geven en handvatten te bieden voor overheden die met de wet te maken krijgen. In een beslisboom wordt stap voor stap ingegaan op de vragen die overheden dienen te beantwoorden om te bezien of de wet op hen van toepassing is.

Handreiking markt en overheid (PDF | 47 pagina's | 537 kB)