Beleidsdraaiboek Sheep and goat pox (SGP, schapen en geitenpokken) - versie maart 2015

In het Beleidsdraaiboek Sheep and Goat Pox (SGP, schapen en geitenpokken) zijn de meest recente ontwikkelingen verwerkt. Het is onder meer gebaseerd op Richtlijn 92/119/EEC van de Europese Unie tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen ten aanzien van de vesiculaire varkensziekte. Dit beleidsdraaiboek is in het Engels.

Beleidsdraaiboek Sheep and goat pox (SGP, schapen en geitenpokken) - versie maart 2015 (PDF | 22 pagina's | 202 kB)

Let op: Dit beleidsdraaiboek is met ingang van de Europese Diergezondheidsverordening per 21 april 2021 niet meer actueel. Voor meer informatie Verordening nr. (EU) 2016/429 en Verordening nr. (EU) 2020/687.