Gids Proportionaliteit - 3e herziening

De Gids Proportionaliteit geeft handvatten voor de manier waarop met het begrip 'proportionaliteit' bij aanbestedingen moet worden omgegaan. Dit is de 3e herziene versie van de Gids.

Gids Proportionaliteit - 3e herziening (PDF | 70 pagina's | 1,2 MB)