Gids Proportionaliteit - 1e herziening

De Gids Proportionaliteit geeft handvatten voor de manier waarop met het begrip 'proportionaliteit' bij aanbestedingen moet worden omgegaan. Dit is de 1e herziene versie van de Gids.