Handleiding Publieke Businesscase

Deze handleiding beoogt de kwaliteit van businesscases bij de rijksoverheid te verbeteren. De handleiding geeft aan waar u op moet letten als u een businesscase opstelt of beoordeelt.

Handleiding Publieke Businesscase (PDF | 46 pagina's | 491 kB)