Handleiding Publieke Businesscase

Deze handleiding beoogt de kwaliteit van businesscases bij de Rijksoverheid te verbeteren. De handleiding geeft aan waar u op moet letten als u een businesscase opstelt of beoordeelt.