Voorwaarden elektronisch factureren bij JenV

Dit document informeert leveranciers over wat zij moeten weten en welke stappen zij moeten zetten om te kunnen e-factureren aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Voorwaarden elektronisch factureren bij JenV (PDF | 11 pagina's | 158 kB)