Fiche 1: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6)

Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad over de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme (AMLR). Richtlijn (EU) van het Europees Parlement en de Raad over de door de lidstaten in te voeren mechanismen ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme en over de intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849 (AMLD6).

Fiche 1: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6) (PDF | 16 pagina's | 510 kB)