Beoordeling herziening Richtlijn ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel

Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Beoordeling herziening Richtlijn ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel (PDF | 13 pagina's | 263 kB)