Korte toespraak minister Yeşilgöz bij opening onderwijsjaar Politieacademie

Toespraak van minister Yeşilgöz (JenV) bij de opening van het onderwijsjaar op de Politieacademie op 5 september 2022.

Dames en heren,

Het is ieder jaar weer een mooi moment wanneer een nieuwe lichting klaarstaat om vol goede moed te beginnen aan het politieonderwijs.

En wat hebben we ze hard nodig. Niet alleen omdat een grote groep politiemensen straks met pensioen gaat. Ook de veranderingen in de maatschappij én de verharding van de maatschappij, vragen om steeds meer vrouwen en mannen die het zware politiewerk aankunnen.

De Politieacademie heeft alle zeilen bijgezet om de versnelde instroom mogelijk te maken. Ik weet dat die opgave soms onmogelijk leek, maar volgens mij kunnen we nu hardop zeggen dat we voorbij de groeipijnen zijn.

En dat is maar goed ook, want ik noemde net al onze maatschappij: dáár moet onze blik op gericht zijn. We moeten oog hebben voor de grotere tegenstellingen tussen mensen, voor de verschuivende diversiteit van achtergronden en voor de steeds zwaardere criminaliteit.

Hoe zorgen wij ervoor dat onze politiemensen zich iedere dag weer in situaties kunnen én willen begeven, die de meeste mensen juist uit de weg gaan?

Want ga er maar aan staan. Roep een demonstrant bij een uit de hand gelopen demonstratie maar tot de orde. Achtervolg maar eens een voortvluchtige verdachte met 150km per uur. Of reanimeer iemand op straat net zo lang totdat de ambulance er is, terwijl je omringd wordt door woedende omstanders.

We vragen veel van onze politievrouwen en -mannen. En daarom is het zo belangrijk dat we ze hierop voorbereiden.

Het onderdeel Mentale Kracht van de opleiding helpt hierbij. Want de mentale vaardigheden die u en ik dagelijks onbewust toepassen zijn onvoldoende voor het politiewerk. Politiemensen leren om die vaardigheden juist bewust in te zetten, als krachtig middel bij onverwachte en stressvolle situaties.

Gedurende de hele opleiding kunnen onze vrouwen en mannen rekenen op trainingen in onder andere aandachtscontrole en actie-reflectie. In het Hoger Politieonderwijs brengen politiemensen deze vaardigheden in de praktijk tijdens de oefening ‘Werken op hoogte’, al zoevend aan een zipline.

Kortom: dankzij de verschillende opleidingen is straks voor de nieuwe lichting politiemensen niets te hoog gegrepen. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn.

En dan nu, dames en heren, is het moment daar en verklaar ik het Politieonderwijsjaar 2022 voor geopend.