Toespraak door minister Van der Wal tijdens aanreiken Aanvalsplan Landschap

Toespraak tijdens aanreiken Aanvalsplan Landschap in Nieuwspoort door minister voor Natuur en Stikstof Christianne Van der Wal, 28 september 2022

Beste mensen,

Fijn om hier te zijn. Ik zal maar met de deur in huis vallen: ik ben oprecht blij met dit plan. Want, het is ontzettend belangrijk dat er heggen, bloemrijke slootranden, hagen en natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Ze leveren namelijk een bijdrage aan een gezonde bodem, aan schoon water, klimaat-adaptatie en de verbinding tussen landbouw en natuur.
Kortom: het Aanvalsplan Landschap biedt interessante aanknopingspunten om in het landelijk gebied méér landschapselementen te realiseren.

Ik ben dan ook blij met de mooie samenwerking tussen de regionale en landelijke overheden en boeren- en landschapsorganisaties. Allemaal als partners van het Aanvalsplan. En dit zal ook verder worden uitgebouwd; in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. We investeren de komende jaren fors in een duurzame landbouw en een sterke natuur, om weer tot een balans te komen. Daar zetten we samen de schouders onder.

Het Aanvalsplan biedt ook waardevolle inzichten en aanknopingspunten voor beleid, waar groenblauwe dooradering een belangrijk thema is omdat het bijdraagt aan verschillende grote opgaven: klimaat, water en natuur.

Met groenblauwe dooradering stimuleren we de verbinding tussen landbouw en natuur, en zorgen we voor ecologisch evenwicht in agrarische gebieden door bij te dragen aan plaagbestrijding, klimaatadaptatie en bodemverbetering.
Deze landschapselementen maken een landschap ook aantrekkelijker om in te wonen en te werken.

Zelf was ik afgelopen mei nog in de Ooijpolder in de provincie Gelderland, bij de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.
Ik heb er met eigen ogen mogen zien hoe kilometers aan landschapselementen zijn aangelegd, waardoor het gebied sterk is verbeterd.
Boeren hebben vergoedingen gekregen die langjarig waren, met een concurrerende prijs. De meeste boeren doen mee, zowel gangbare boeren als biologische boeren. En, het trok bovendien toerisme aan. Want het is natuurlijk ook prachtig om te wandelen over aangelegde paden langs de heggen.
‘t is een mooi voorbeeld, en het Aanvalsplan biedt nu een advies om meer van deze gebieden te realiseren.

In het Aanvalsplan komt een nieuwe fase, waar we nog meer kennis zullen uitwisselen en waarbij ook andere partijen enthousiast worden gemaakt voor landschapselementen.

Ik wil alle partners die hier aanwezig zijn veel succes wensen. Ons ministerie blijft graag partner. Dank u wel!