Toespraak van minister Harbers bij ondertekening MoU Masterplan Bonaire Internationaal Airport, 14 december 2022

Toespraak van minister Harbers (IenW) bij de officiële ondertekening van het Masterplan Bonaire International Airport op 14 december 2022.

Bon dia!
 

Allereerst wil ik de heren Rijna, Thielmans en Van der Scheer danken voor hun gastvrijheid tijdens mijn bezoek aan dit prachtige groene eiland. Mijn eerste bezoek in deze functie, en het smaakt nu al naar meer. 

En wat een mooie feestelijke overeenkomst kunnen we vandaag vieren. Want na zó vele jaren, na zó vele kopjes koffie tijdens vergaderingen en gesprekken, kan vandaag de vlag uit: de feestelijke ondertekening voor het Masterplan Bonaire International Airport!

En ik vind het een heel goed plan dat we hebben; het is ambitieus en realistisch. 

Ambitieus omdat het een omvangrijk project is met naast de verbeteringen op luchtvaartveiligheid ook een beperkte uitbreiding van de terminal. Daarvoor zal boven het bedrag dat Nederland en het Openbaar Lichaam Bonaire beschikbaar stellen voor de veiligheidsmaatregelen, van respectievelijk 15 miljoen euro en 6 miljoen US dollars, nog externe financiering moeten worden gezocht. Gelukkig ligt er een positieve zogeheten Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Met andere woorden, groen licht voor potentiële investeerders.
 

En het is óók realistisch, omdat het gaat om verbeteringen, zoals een nieuw platform waarop de grote vliegtuigen veilig geparkeerd kunnen staan. Maar ook een veilige looproute naar de aankomsthal. Verbeteringen die nodig zijn voor de luchtvaartveiligheid. En die het vliegveld weer beter “ICAO-proof” maken. Bovendien zijn de verwachtingen voor de toekomstige aantallen passagiers goed onderbouwd. 
 

Mooi is ook om te zien dat in het ontwerp de luchthaven haar lokale en “zonnige” uitstraling zal behouden. Met veel openluchtvoorzieningen zoals een wandelpad buitenlangs naar de aankomsthal en een deels open aankomsthal die ook voor niet-reizigers aantrekkelijk is. Dit masterplan doet kortom volledig recht aan de potenties van Flamingo Airport. 
 

Ik juich het ook toe dat Rijkswaterstaat, vandaag aanwezig met al haar kennis en ervaring, die Bonaire zal ondersteunen in de verdere uitvoering van het Masterplan.  

Maar er gaat meer gebeuren. U weet als geen ander dat de mondiale luchtvaart voor enorme uitdagingen staat. Niet alleen zal zij moeten herstellen van de enorme klap na COVID. Ook zal de sector haar verantwoordelijkheid moeten nemen in de aanpak van de klimaatcrisis met het beperken van schadelijke broeikasgassen. Een crisis die juist ook hier op Bonaire en op de andere eilanden heel erg voelbaar is. Zo was ik op Curaçao gisteren bij een conferentie over klimaatadaptatie op en voor de eilanden. We moeten toe naar een meer duurzame manier van leven. Óók in de luchtvaart.
 

Schonere en stillere vliegtuigen zijn de licence-to-operate voor een sterke toekomstige luchtvaart. Begin november vond op Aruba een conferentie plaats over elektrisch vliegen. Juist de vluchten tussen de eilanden zouden heel snel al elektrisch kunnen vliegen. De afstanden zijn klein, het aantal passagiers ook, waardoor een elektrisch vliegtuig hier al snel ingezet kan worden. Met de inzet op verduurzaming draagt Flamingo Airport én Bonaire een steentje hieraan bij. Ook bijvoorbeeld met het plaatsen van zonnepanelen op het parkeerdak.

Tot slot. Ik wil Gezaghebber de heer Rijna, Gedeputeerde Thielmans en andere betrokken partijen danken voor de goede samenwerking om tot dit Masterplan te komen. 

Met de bijdrage, zowel in commitment als financieel vanuit bestuurlijk Bonaire, geeft u aan veel belang te hechten aan een goede en veilige luchthaven.
 

Ik heb er het volste vertrouwen dat we samen met de luchthaven en het Bestuurscollege dit Masterplan van papier naar praktijk kunnen brengen. 
 

Een van mijn voorgangers zei ooit:  'Een flamingo is een toonbeeld van elegantie, maar vooral van stabiliteit. Want als je op één dunne poot zo stevig kunt staan, dan ben je stabiel, heb je vertrouwen in de toekomst en voel je je veilig. Cruciale eigenschappen voor een moderne luchthaven!'

Die woorden wil ik hier vandaag graag herhalen. Want met de uitvoering van dit Masterplan kan deze luchthaven een gezonde en vliegende start maken richting een mooie toekomst. Een luchthaven voor toeristen, maar ook een luchthaven van en voor de inwoners van Bonaire! Ofwel: Un aeropuerto pa tur habitante di Boniaru.

Mashi Danki!