De doordachte mixen: een nadere uitwerking op hoofdlijnen

Beknopt overzicht van de zogeheten ‘doordachte mixen’ voor nieuw beleid op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De doordachte mixen: een nadere uitwerking op hoofdlijnen (PDF | 1pagina | 657 kB)