Fiche 2: Verordening markten in cryptoactiva

Fiche (document) van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over een Europese verordening ten aanzien van cryptoactiva (MiCa).

Fiche 2: Verordening markten in cryptoactiva (PDF | 11 pagina's | 95 kB)