Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 13 augustus 2021

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 13 augustus 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.