Voortgangsrapportage handelsakkoorden oktober 2021

Rapportage bij de Geannoteerde agenda voor de Europese Raad Buitenlandse Zaken en Handel op 11 november 2021, over de voortgang rondom Europese handelsakkoorden. 

Voortgangsrapportage handelsakkoorden oktober 2021 (PDF | 12 pagina's | 251 kB)