Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 5 november 2021

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 5 november 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.