Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 10 december 2021

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 10 december 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.